نمایش 1–12 از 13 نتیجه

ترجمه و تبیین لمعه ( جلد۱)

۸۰,۰۰۰ تومان
ترجمه و تبیین لمعه ( جلد۱) کتاب طهارت: تعریف طهارت اشکال های تعریف احکام آب شرایط نجس شدن آب آب

ترجمه و تبیین لمعه (جلد۲)

۱۹۰,۰۰۰ تومان
ترجمه و تبیین لمعه (جلد۲) کتاب نماز فصل اول:تعداد نمازها فصل دوم:شرایط صحت نماز اول:وقت دوم:قبله سوم:پوشاندن عورت چهارم:مکان نمازگزار

ترجمه و تبیین لمعه (جلد۳)

۹۰,۰۰۰ تومان
ترجمه و تبیین لمعه (جلد۳) فصل اول:احکام زکات فصل دوم:زکات تجارت و احکام زکات واجب فصل سوم:اصناف مستحقین زکات فصل